Виробнича практика

       Виробнича практика учнів нашого ліцею проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві.

    Мета виробничої практики полягає в удосконаленні здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленого державними стандартами. Крім того, з метою психологічної та соціальної адаптації в трудових колективах.

    Основним завданням виробничої практики є вдосконалення професійних знань, умінь та навичок відповідного атестації кваліфікаційного рівня, накопичення досвіду самостійної роботи, опанування прийомів роботи на сучасному обладнанні, освоєння виробничих технологій, виконання виробничих норм.

    Виробнича практика сприяє вихованню поваги до традицій трудового колективу підприємства, розвитку свідомого ставлення до трудової дисципліни, формуванню почуття колективізму, взаємопідтримки та взаємодопомоги, прагнення росту свого професіоналізму.

     Виробнича практика здійснюється на підставі детальних програм з кожної професії, що розробляються навчальним закладом на основі державного стандарту з професії.

     Під час проходження виробничої практики учні ведуть Щоденник виробничої практики, який дозволяє зробити керівнику практики загальний висновок про результати практики ліцеїста.

      Відповідно до статті 9 Закону України "Про освіту" та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15. 05. 2018 р. № 473 "Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників" з 2018-2019 навчального року Родинський професійний ліцей почав роботу над впровадженням елементів дуальної форми навчання при підготовці робітничих кадрів.

      Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.  Елементи дуальної форми навчання у Родинському професійному ліцеї побудоване на підгрунті соціального партнерства, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки кваліфікованих робітників із обов'язковими  періодами виробничого навчання й виробничої практики, що впроваджуються на базі підприємств. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У РОДИНСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ

Середа, 29 травня 2019 08:13

договір

  угода догов

Середа, 29 травня 2019 08:09

освітня робоча програма

 1курс1с     019