АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

Понеділок, 03 квітня 2023 14:56

Підсумки атестації 2022-2023

     Протягом 2019-2020 навчального року членами атестаційної комісії здійснювався методичний супровід атестації. Відповідно до плану роботи, члени атестаційної комісії вивчали систему роботи педагогічних працівників, які атестувалися, надавали консультативну допомогу, проводили зріз знань з навчальних предметів, анкетування учнів та батьків. В ході атестації особлива увага приділялася виконанню вимог пунктів 1.8 та 3.25 Типового положення щодо проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

     Педпрацівники, які проходили атестацію  представили творчі звіти, на яких презентували свої напрацювання у міжатестаційний період, дали відкриті уроки, провели майстер-класи, взяли участь у семінарах по впровадженню новітніх форм роботи. 

     Незважаючи на карантинні обмеження, атестація 2019-2020 р. пройшла у визначені  терміни згідно затверджених планів та графіків. Всього атестовано трьох працівників, з них двом атестаційною комісією ІІІ рівня присвоєна кваліфікаційна категорія 

  • "спеціаліст вищої категорії" - викладачам професійно-теоретичної підготовеи Глєбському К.М., Федоровій М.В.;
  • "спеціаліст другої категорії" - викладач фізичної культури Оріщенко Д.С.

     Атестація педагогічних працівників сприяє  розвитку творчості педагогів, виявленню, вивченню, узагальненню та поширенню оригінального й інноваційного досвіду, накопичення його у методичному кабінеті.

IMG 2615 IMG 2618 IMG 2619 IMG 2628 IMG 2631 IMG 2634

 

П'ятниця, 26 червня 2020 07:48

Творчі звіти

 

Глебський Костянтин Миколайович

e4c16ef35b2bdf006fa6bb72faedd470 0

e4c16ef35b2bdf006fa6bb72faedd470 1

 

 

Федорова Марія Володимирівна

aee126daa3b8cb6430fc59aa3788ed63 0 aee126daa3b8cb6430fc59aa3788ed63 1

На базі Родинського професійного ліцею 28.01.2020 року відбувся обласний семінар-практикум «Педагогічні дебати» працівників ЗП(ПТ)О з підготовки професій гірничого профілю на тему « Сучасний урок: форми і методи проведення».
Захід проходив у активній та дружній атмосфері співпраці. Методист НМЦТПО у Донецькій області Солодун Т. С. розпочала засідання з обговорення проблемного питання. Викладачі висловлювалися, обмінювалися досвідом роботи та виступали із доповідями, спираючись на власний досвід роботи.
Викладачі спеціальних дисциплін Родинського професійного ліцею поділилися інноваціями щодо проведення уроків - Глєбський К. доповів про застосування кейс-методу на уроках гірничої електротехніки, Федорова М. представила можливості технології перевернутого навчання при викладанні уроків професійно-теоретичної підготовки.
Представник ДНЗ «Білецький професійний ліцей» викладач Старовойтова О. продемонструвала переваги використання елементів навчального тренінгу на уроках.
Викладач Білозерського професійного гірничого ліцею Штихнов В. провів он-лайн тестування колег з гірничої електротехніки, яке розробив на платформі classtime.com.
Гаращенко О., викладач Покровського професійного ліцею, доповів про співпрацю навчального закладу та базового підприємства шахтоуправління «Покровське» та про проведені спільні заходи.
Закінчуючи захід, методист Солодун Тетяна Станіславівна закликала присутніх до укладання збірника за матеріалами заходу. Теплі слова та отримання сертифікатів доповідачами семінару додали всім гарних почуттів.
Захід виявився різноманітним, пізнавальним та сподобався всім присутнім.

   28.01.2020 2801201  28.01.203 2801204

Вівторок, 28 травня 2019 09:35

Накази

   001 68888888 1 001 004 28888888

     Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфкаційна категорія, педагогічне звання.

      Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Процес організації та здійснення атестації в Родинському професійному ліцеї відбувається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та інших нормативно-законодавчих актів. Протягом навчального року атестаційна комісія працює за планом роботи, складеним на початку навчального року. На засіданнях атестаційної комісії визначаються обов’язки членів комісії щодо вивчення, контролю, узагальнення результатів професійної діяльності та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників, що атестуються, затверджується графік відкритих уроків та позаурочних заходів.

Питання організації та проведення атестації систематично обговорюється на інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педагогічної ради. На засіданнях методичних комісій заслуховуються творчі звіти, доповіді та методичні розробки з питань організації навчально-виробничого процесу, які в узагальненому вигляді розкривають досвід роботи педагогічного працівника.

Під час атестаційного періоду в ліцеї створюються всі умови для успішного проведення атестації. Атестація базується на принципах демократизму, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення. Атестаційна комісія організовує й проводить заходи щодо комплексної й об’єктивної оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їхньої відповідальності за результат своєї праці. З метою надання професійно-методичної допомоги та участі у здійсненні атестації голови методичних комісій закріплюються за кожним педагогом, який атестується; систематично ведеться організаційно-методичний супровід процесу атестації методичною службою навчального закладу.

   Типове положення про атестацію педагогічних працівників