РОБОТА З БАТЬКАМИ

Понеділок, 19 жовтня 2020 10:31

Поради батькам

Понеділок, 03 червня 2019 05:43

робота з батьками

Установлення та підтримка педагогічної співдії «діти — батьки — педагоги» повинні вибудовуватися на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправному партнерстві.

        Основою такої співдії повинна стати єдність у ставленні до дитини як до найвищої цінності. Зміст педагогічної діяльності викладача у зазначеній співдії повинен спрямовуватися на підвищення готовності батьків до виховання дітей, на усвідомлення ними важливості відповідального батьківства, на передачу всім дорослим членам родини певної психолого-педагогічної, фізіолого-гігієнічної, правової та іншої інформації, на формування у них відповідних практичних умінь та навичок.

 Зміст роботи з батьками в Родинському професійному ліцеї полягає в:

-         підвищення психолого-педагогічних знань батьків (лекції, семінари, індивіду­альні консультації, практикуми):

-         залучення батьків у навчально-виховний процес (батьківські збори, спільні творчі справи);

-         участь батьків в управлінні ліцеєм ( батьківська рада ліцею).

      Форми та методи роботи з батьками повинні бути спрямовані на підвищення педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії ліцею та родини, на поси­лення їхнього виховного потенціалу.

        Від педагогічної роботи ліцею і родини багато в чому залежить успішність (або неуспішність) учнів. Класні керівники постійно повідомляють батькам про оцінки на батьківських зборах, відвідують учнів вдома, контролюють щоденне відвідування занять, своєчасно повідомляють про стан навчальновиховного процесу.

       Велику увагу приділяємо учням з інших населених пунктів. Всі класні керівники та майстери виробничого навчання особисто знайомі з кожною родиною, умовами їх життя. Це дуже допомагає спланувати роботу психолого-педагогічного напрямку.

       Для виявлення інтелектуального і культурного рівня батьків проводимо анкетування. Воно дає можливість сформувати думку про загальну культуру та дозвілля в родині. Керівники груп мають списки батьків і по мірі можливості залучають їх до життя навчальної групи.

           Батьківський актив - це опора педагогів для успішного розв'язання спільних завдань. В ліцеї створені батьківські комітети навчальних груп та загальноліцейний батьківський комітет.

      Організація роботи з батьками в освітньому закладі — багатоаспектна робота і має значні педагогічні можливості. Успіх в організації такої роботи, значною мірою залежить від особистості педагога, його професійності, високих моральних, людських якостей, вміння спілкуватися з батьками, колегами, дітьми.